Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia, w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Korzystając z tej strony akceptujesz politykę cookies.

X

BIURO TŁUMACZEŃ KUBART

Wykładowca

Temat

Plik

dr Artur Dariusz Kubacki

ASPIRATION

.zip

dr Artur Dariusz Kubacki

GRUNDLEGENDE BEGRIFFE

.zip

dr Artur Dariusz Kubacki

KENNTNIS DER WÖRTER, DIE AUSSPRACHE-AUSNAHMEN SIND (GWdA)

.zip

dr Artur Dariusz Kubacki

SATZAKZENT

.zip

dr Artur Dariusz Kubacki

SCHOTTENWITZE

.zip

dr Artur Dariusz Kubacki

TABELLE DER DIAKRITISCHEN ZEICHEN

.zip

dr Artur Dariusz Kubacki

TABLLE ZUR KLASSIFIZIERUNG DER POLNISCHEN UND DEUTSCHEN KONSONANTEN

.zip

dr Artur Dariusz Kubacki

TIER-IDIOME

.zip

dr Artur Dariusz Kubacki

WORTAKZENT

.zip

Wykładowca

Temat

Plik

dr Artur Dariusz Kubacki

ZNAKI I WYRAZY JĘZYKOWE

.zip

Wykładowca

Temat

Plik

dr Artur Dariusz Kubacki

Deutsche Nobelpreisträger

.zip

dr Artur Dariusz Kubacki

Politische Organe der BRD

.zip

dr Artur Dariusz Kubacki

Strucla świąteczna

.zip

Wykładowca

Temat

Plik

dr Artur Dariusz Kubacki

Sprawa Kellgrena

.zip

Wykładowca

Temat

Plik

dr Artur Dariusz Kubacki

Problemy konfrontacji polsko-niemieckiej terminologii podatkowej

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Wybrana problematyka tłumaczeń ekonomicznych w warsztacie tłumacza przysięgłego

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Strategie tłumaczenia derywatów z -ung na przykładzie tekstu prawniczo-ekonomicznego

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

W sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim. Przyczynek krytyczny do stanowiska Konwentu Marszałków RP

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki dr Iwona Wowro

Europejskie modele ustanawiania tłumaczy przysięgłych oraz kryteria dopuszczajace do wykonywania zawodu w wybranych krajach Unii Europejskiej

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Polski model ustanawiania tłumaczy przysięgłych oraz kryteria dopuszczające do wykonywania zawodu

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Sprawozdanie ze szkolenia Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Problemy tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Jak tłumaczyć nazwy ustaw niemieckich i polskich?

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Wybrane problemy przekładu niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Skupienia terminologiczne w polskim języku specjalistycznym

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Arkadownik, eguterzysta, formierz versus formowacz. O tłumaczeniu nazw zawodów z języka polskiego na język niemiecki

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Kształcenie sprawności tłumaczenia specjalistycznego na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Analiza ilościowa i jakościowa derywatów z -ung w niemieckim języku prawniczo-ekonomicznym

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Deutsche ung-Derivate als Komponente einer Wortgruppe und deren Übersetzungsstrategien ins Polnische am Beispiel eines Fachtextes

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Techniki tłumaczenia złożeń nominalnych z derywatami z -ung na język polski

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Probleme bei der Übersetzung polnischer und deutschsprachiger Finanzberichte

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Fehler in der Fachübersetzung der Kandidaten für einen staatlich vereidigten Übersetzer

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Problemy tłumaczenia polskich i niemieckich wyroków w sprawach cywilnych i karnych

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Z gramatyką na bakier. Z doświadczeń egzaminatora matury z języka niemieckiego w 2007 roku

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Sprawozdanie z przebiegu Olimpiady języka niemieckiego na terenie województwa śląskiego w latach 2006/2007 - 2008/2009

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Zestawienie słowników mono- i bilingwalnych przydatnych w tłumaczeniu specjalistycznym

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Literatura przydatna w pracy tłumacza przysięgłego

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Klauzula poświadczająca tłumacza

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Auszug aus der Geburtsurkunde

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Dokumenty samochodowe

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Semantisch-strukturelle Analyse der Berufsbezeichnungen im Deutschen und Polnischen

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Awans zawodowy nauczycieli języków obcych. Z doświadczeń eksperta MEN

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Zum Beruf eines vereidigten Übersetzers in Polen

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Rola ćwiczeń tłumaczeniowych na lekcjach języka obcego

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Rollenträger im polnischen und deutschen Rechtssystem aus übersetzerischer Sicht

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Jak tłumaczyć oficjalne nazwy zawodów i specjalności z języka niemieckiego i na język niemiecki?

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Anglizismen in deutschen und polnischen Geschäftsberichten

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Analiza błędów w tłumaczeniu na język polski dokumentu spadkowego Erbschein

.pdf

dr Artur Dariusz Kubacki

Problemy terminologiczne w tłumaczeniu uwierzytelnionym polskich i niemieckich dokumentów USC

.pdf