Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia, w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Korzystając z tej strony akceptujesz politykę cookies.

X

BIURO TŁUMACZEŃ KUBART

Prof. UP dr hab. Artur Dariusz Kubacki

Udział w konferencjach i warsztatach

 1. 28.05.-29.05.2001 r. - Konferencja naukowa pt. "Teoria i dydaktyka translacji", Wszechnica Mazurska Olecko, referat pt. "Wybrana problematyka tłumaczeń ekonomicznych w warsztacie tłumacza przysięgłego".
 2. 14.09.-15.09.2001 r. - Konferencja naukowa pt. "Przeobrażenia w językach specjalistycznych", Ustroń, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, referat pt. "Problemy konfrontacji polsko-niemieckiej terminologii podatkowej".
 3. 28.09.-29.09.2002 r. - XIII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, ILS Warszawa i PT TEPIS Warszawa, referat pt. "Relevanz interdisziplinären Zusammenwirkens von Recht- und Sprachwissenschaft".
 4. 25.04.-27.04.2003 r. - XIV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Zarząd Pomorskiego Koła PT TEPIS Szczecin i Rada Naczelna PT TEPIS Warszawa.
 5. 27.09.-28.09.2003 r. - XV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, PT TEPIS Warszawa, referat pt. "Tłumaczenie dokumentów księgowych w warsztacie tłumacza przysięgłego".
 6. 25.09.-26.09.2004 r. - XVII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, PT TEPIS Warszawa, referat pt. "Strategie tłumaczenia niemieckich derywatów z -ung na przykładzie tekstu prawniczo-ekonomicznego".
 7. 04.10.-06.10.2004 r. - 6. Kolloquium Transferwissenschaften: "Typen von Wissen - ihre begriffliche Unterscheidung und Ausprägungen in der Praxis des Wissenstransfers", Halle/Saale, RFN.
 8. 02.12.-04.12.2004 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Język a prawo: komunikacja prawna w perspektywie interdyscyplinarnej, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Instytut Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego, Centre national de la Recherche scientifique, Analyse et Traitement informatique de la Langue française, Uniwersytet Nancy 2, Warszawa.
 9. 08.04.-10.04.2005 r. - III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. "Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy i świata", Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Ustroń, referat pt. "Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych w Polsce i Austrii".
 10. 16.04.2005 r. - XVIII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Małopolskie Koło PT TEPIS w Krakowie, Zakopane.
 11. 20.05.-21.05.2005 r. - II Międzynarodowa Konferencja pt. "Perspektywy rozwoju lokalnego i regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej: zmiany w dostosowaniu Polski do standardów unijnych", Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Szczyrk, referat pt. "Europejskie modele ustanawiania tłumaczy przysięgłych oraz kryteria dopuszczające do wykonywania zawodu w wybranych krajach Unii Europejskiej".
 12. 23.09.-25.09.2005 r. - Międzynarodowa Konferencja - 4th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium pt. "Translation and Meaning", Uniwersytet Łódzki oraz Hogeschool Zuyd Maastricht, referat pt. "Deutsche ung-Derivate als Komponente einer Wortgruppe und deren Übersetzungsstrategien ins Polnische am Beispiel eines Fachtextes".
 13. 01.10.2005 r. - XIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, PT TEPIS Warszawa, referat pt. "Przyczynek krytyczny do stanowiska Konwentu Marszałków RP w sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw w języku niemieckim".
 14. 09.12.-12.03.2006 r. - Konferencja naukowa pt. "Język trzeciego tysiąclecia IV", Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM Kraków, referat pt. "Problemy tłumaczenia tzw. 'dokumentów samochodowych' z języka niemieckiego".
 15. 26.06.-27.06.2006 r. - Konferencja naukowa pt. "Leksykalno-frazeologiczne problemy przekładu", Wszechnica Mazurska Olecko, referat pt. "Techniki tłumaczenia nazw ustaw niemieckich i polskich".
 16. 29.-30.09.2006 - XX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, referat pt. "Arkadownik, eguterzysta, formierz versus formowacz. O tłumaczeniu nazw zawodów z języka polskiego na język niemiecki".
 17. 07.11.2006 r. - Konferencja metodyczna pt. "Języki obce w szkole", Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Sosnowiec.
 18. 10.11.2006 r. - Konferencja naukowa pt. "Terminologia polska 2006", Międzynarodowa Organizacja Terminologii Specjalistycznej Polska Sekcja MOTS, Warszawa, referat pt. "Skupienia terminologiczne w polskim języku specjalistycznym".
 19. 17.11.-18.11.2006 r. - Warsztaty - Fortbildungstage der Universitas (Österreichischer Übersetzer- und Dolmetscherverband), Zentrum für Translationswissenschaft, Uniwersytet w Wiedniu, referat pt. "Probleme bei der Übersetzung polnischer und deutschsprachiger Finanzberichte im Kontext der internationalen Rechnungslegungsstandards (IAS/IFRS)".
 20. 15.01.-16.01.2007 r. - Konferencja naukowa pt. "W dialogu języków i kultur", Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, referat pt. "Kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce".
 21. 30.03.2007 r. - I Górnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu,
  a)wykład plenarny pt. "Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych na podstawie doświadczeń Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (KOZ) Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości",
  b) zajęcia warsztatowe na temat: "Tłumaczenie karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego".
 22. 20.04.-21.04.2007 r. - Konferencja naukowa pt. "Medius currens II". Tłumacz jako pośrednik między językami i kulturami a teoria, dydaktyka i praktyka przekładu, Katedra Filologii Germańskiej, Angielskiej, Romańskiej oraz Zakład Italianistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat pt. "Podobieństwa i różnice terminologiczno-frazeologiczne w przekładzie niemieckich i polskich dokumentów z zakresu prawa spadkowego".
 23. 31.05.-01.06.2007 r. - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Wschód - Zachód. Dialog kultur. Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, referat pt. "Ausgewählte Sprachfehler der Translatorik-Studenten bei der Übersetzung der Fachtexte aus dem Polnischen ins Deutsche".
 24. 22.06.-23.06.2007 r. - Konferencja naukowa pt. "Nauczanie języków obcych w szkolnictwie wyższym: tradycja - teraźniejszość - perspektywy", Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku, referat pt. "Kształcenie sprawności tłumaczenia na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim". Przewodniczenie w sekcji "Języki specjalistyczne".
 25. 29.09.-30.09.2007 r. - XXI Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, referat pt. "Analiza ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej w Polsce i krajach niemieckojęzycznych".
 26. 23.11.2007 r. - I Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Urząd Wojewódzki w Katowicach,
  a) wykład plenarny pt. "Informacje o wymogach egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych",
  b) zajęcia warsztatowe w sekcji niemieckiej na temat: "Problemy tłumaczenia wyroków w sprawach cywilnych i karnych".
 27. 06.12.-08.12.2007 r. - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona juryslingwistyce, translatoryce i językoznawstwu komputerowemu. Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, referat pt. "Relacje interlingwalne między niemieckimi derywatami z -ung i ich odpowiednikami w języku polskim na przykładzie tekstu specjalistycznego".
 28. 13.03.-16.03.2008 r. - Konferencja naukowa pt. "Język trzeciego tysiąclecia V", Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM Kraków, referat pt. "Jak tłumaczyć oficjalne nazwy zawodów i specjalności z języka niemieckiego i na język niemiecki".
 29. 18.04.2008 r. - II Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Urząd Wojewódzki w Katowicach, zajęcia warsztatowe w sekcji niemieckiej na temat: "Problemy tłumaczenia KRS i PKD".
 30. 09.05.-11.05.2008 r. - Miedzynarodowa konferencja naukowa pt. "Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik", Stowarzyszenie Germanistów Polskich w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Bronisławów/Łódź.
 31. 29.05.-01.06.2008 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "I Bałtyckie Spotkania Filologiczne", Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej, Osieki k. Koszalina, referat pt. "Fehler in der Fachübersetzung der Kandidaten für einen staatlich vereidigten Übersetzer".
 32. 03.07.-05.07.2008 r. - III Międzynarodowa Konferencja poświęcona juryslingwistyce, translatoryce i językoznawstwu komputerowemu, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, referat pt. "Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych".
 33. 08.09.-10.09.2008 r. - Konferencja naukowa pt. "Nauczyciel języków obcych dziś i jutro", Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, PWSZ w Kaliszu, CODN, Zarząd Główny PTN, Kalisz, referat pt. "Awans zawodowy nauczycieli języków obcych. Z doświadczeń eksperta MEN"".
 34. 12.09.-14.09.2008 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Germanistische Linguistik extra muros - Inspirationen, Aufgaben, Aufforderungen", Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Języka Niemieckiego oraz Universität Sorbonne Paris IV, UFR dʼÉtudes Germaniques,
  a) referat pt. "Semantisch-strukturelle Analyse der Berufsbezeichnungen im Deutschen und im Polnischen",
  b) udział w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez prof. Jerzego Żmudzkiego pt. "Translationsdidaktik".
 35. 27.09.2008 r. - XXII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, referat pt. "Aspekty formalne sporządzania tłumaczeń poświadczonych (uwierzytelnionych) na przykładzie języka polskiego i niemieckiego".
 36. 24.10.2008 r. - III Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Urząd Wojewódzki w Katowicach, wykład plenarny pt. "Aktualne problemy zawodowe tłumaczy przysięgłych".
 37. 09.12.-10.12.2008 r. - Szkolenie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kazimierz Dolny nad Wisłą, wykład plenarny pt. "Analiza niektórych aspektów prawnych Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz najczęściej występujących błędów i uchybień w tłumaczeniach wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych".
 38. 29.01.-30.01.2009 r. - Internationales wissenschaftliches Kolloquium anlässlich des 60. Geburtstages von Prof. Dr. phil. habil. Prof. h.c. Gerd Antos, M.A., pt. "Auf gut Deutsch", Germanistisches Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), Zweig Halle/Saale.
 39. 16.04.2009 r. - IV Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu.
 40. 27.04.-29.04.2009 r. - Konferencja naukowa pt. "Linguistisch-hochschuldidaktisches Kolloquium: "Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium", Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, referat pt. "Gibt es eine Fachsprache der Wirtschaft".
 41. 08.05.-10.05.2009 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik", Stowarzyszenie Germanistów Polskich w Warszawie oraz Instytut Neofilologii, Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 42. 13.05.2009 r. - Warsztaty przekładowe pt. "Zawód: tłumacz", Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 43. 02.07.-04.07.2009 r. - The Fourth Conference on Translation, Interpreting und Comparative Legi-Linguistics [IV Międzynarodowa Konferencja poświęcona juryslingwistyce, translatoryce i językoznawstwu komputerowemu], Pracownia Legilingwistyki, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, referat pt. "Status zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce".
 44. 07.09.-09.09.2009 r. - Konferencja naukowa pt. "Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce", Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, referat pt. "Rola ćwiczeń tłumaczeniowych na lekcji języka obcego".
 45. 17.09.-19.09.2009 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Translation: Theorie - Praxis - Didaktik", Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Glottodydaktyki, referat pt. "Rollenträger im polnischen und deutschen Rechtssystem aus übersetzerischer Sicht".
 46. 24.09.-25.09.2009 r. - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Wschód - Zachód. Dialog języków i kultur. Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, referat pt. "Anglizismen in den polnischen und deutschen Geschäftsberichten".
 47. 23.10.2009 r. - V Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, zajęcia warsztatowe w sekcji niemieckiej na temat: "Problemy tłumaczenia polskich sprawozdań finansowych".
 48. 20.11.2009 r. - Konferencja naukowa pt. "Terminologia w teorii i praktyce", Międzynarodowa Organizacja Terminologii Specjalistycznej Polska Sekcja MOTS, Warszawa, referat pt. "Specyfika języka specjalistycznego w austriackiej odmianie języka niemieckiego. Z doświadczeń tłumacza".
 49. 17.03.-19.03.2010 r. - Konferencja naukowa pt. "Język trzeciego tysiąclecia VI", Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM Kraków, referat pt. "Problemy tłumaczenia dokumentów USC z języka niemieckiego i na język niemiecki".
 50. 01.07.-03.07.2010 r. - The Fifth Conference on Legal Translation, Court Interpreting und Comparative Legilinguistics [V Międzynarodowa Konferencja poświęcona legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu], Pracownia Legilingwistyki, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, referat plenarny pt. "Status prawny zawodu tłumacza przysięgłego w wybranych krajach UE".
 51. 30.07.-07.08.2010 r. - XII Międzynarodowy Kongres Germanistów pt. "Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit", Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistyczne (IVG) oraz Stowarzyszenie Germanistów polskich (SGP), Warszawa, referat w sekcji Fachsprachen in Theorie und Praxis pt. "Deutschsprachige und polnische Geschäftsberichte aus linguistischer Perspektive".
 52. 25.09.2010 r. - XXIV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, referat pt. "Problemy tłumaczenia dokumentów spadkowych na język niemiecki".
 53. 22.10.2010 r. - VII Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Warszawa, Zarząd Górnośląskiego Koła PT TEPIS w Bytomiu, Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu.
 54. 12.05.-14.05.2011 r. - 1. Internationale Konferenz TRANSLATA 2011 pt. "Translationswissenschaft: gestern - heute - morgen", Institut für Translationswissenschaft der Leopold-Franzens Universität Innsbruck, referat pt. "Beurteilung der Qualität von Dolmetschleistungen der Kandidaten für einen staatlich geprüften Dolmetscher in Polen".
 55. 30.06.-02.07.2011 r. – The Sixth Conference on Legal Translation, Court Interpreting und Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics) [VI Międzynarodowa Konferencja poświęcona legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu], Pracownia Legilingwistyki, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, referat plenarny pt. „Kształcenie adeptów zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce". Przewodniczenie w sekcji „Polish session".
 56. 04.02.-05.02.2012 r. - Konferencja naukowa pt. „Tłumaczenie ustne – teoria, praktyka, dydaktyka", Zakład Kształcenia Tłumaczy, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie:
  a) referat pt. „Analiza błędów popełnianych w części ustnej egzaminu na tłumacza przysięgłego",
  b) warsztaty pt. „Nauczanie tłumaczenia ustnego z perspektywy egzaminu na tłumacza przysięgłego".
 57. 14.03.-16.03.2012 r. - Konferencja naukowa z serii „Język trzeciego tysiąclecia VII" pt. "Słowo w (kon)tekście", Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM Kraków, referat pt. „O problemach tłumaczenia niemieckich dokumentów szkolnych".
 58. 31.05.-02.06.2012 r. - Druga edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge", Uniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego, Zakład Językoznawstwa Stosowanego, Łódź, referat pt. „Paralleltexte und Wörterbücher als Hilfsmittel beim Übersetzen".
 59. 29.06.-01.07.2012 r. - The Seventh Conference on Legal Translation, Court Interpreting und Comparative Legilinguistics (Legal Linguistics) [VII Międzynarodowa Konferencja poświęcona legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu], Pracownia Legilingwistyki, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań:
  a) referat plenarny pt. „Profil kandydata na tłumacza przysięgłego",
  b) referat w sekcji pt. "Plurizentrik als Übersetzungsproblem",
  c) przewodniczenie w sekcji „Polish session".
 60. 21.09.-23.09.2012 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach 4. Linguistische Treffen in Wrocław pt. „Im Anfang war das Wort", Uniwersytet Wrocławski, Zakład Języka Niemieckiego, Wrocław, referat pt. Die schweizerische Rechtssprache. Plurizentrizität in der Fachübersetzung.
 61. 23.11.-24.11.2012 r. - IV Konferencja naukowa z cyklu IMAGO MUNDI pt. „Tłumaczenie w XXI w. Teoria - kształcenie - praktyka", Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, referat pt. Wady i zalety aktualnego statusu tłumacza przysięgłego w Polsce.
 62. 05.10.2013 r. - XXVII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie, referat pt. "Czy istnieje błąd krytyczny w tłumaczeniu poświadczonym?"
 63. 15.11.-16.11.2013 r. - Konferencja naukowa pt. "Medius currens IV - Kierunki i problemy badań przekładoznawczych w Polsce i na świecie", Katedra Filologii Germańskiej, Angielskiej, Romańskiej oraz Zakład Italianistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń:
  a) referat pt. „Czy istnieje nieprzekładalność w tłumaczeniach specjalistycznych?",
  b) udział w panelu dyskusyjnym dot. problematyki zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce,
  c) przewodniczenie w sekcji „Przekład tekstów specjalistycznych".
 64. 29.11.2013 r. - Konferencja naukowa pt. "Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV", Kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice.
 65. 13.03.-14.03.2014 r. - Konferencja naukowa z serii "Język trzeciego tysiąclecia VIII" pt. "(Nie)dosłowność", Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM Kraków, referat pt. "O zasadzie wierności w przekładzie poświadczonym".