Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia, w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Korzystając z tej strony akceptujesz politykę cookies.

X

BIURO TŁUMACZEŃ KUBART

Książki – Wydawnictwo: Biuro Tłumaczeń KUBART

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 2Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia (red.) (2020)

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 2

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020, s. 154, oprawa miękka.

Cena: przedpłata na konto 16,00 zł plus koszt przesyłki w kraju listem poleconym priorytetowym 10,00 zł

 

ZAMÓW

 

 

 

Z Przedmowy:
„Niniejsza publikacja to druga część serii Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Podjęte w niej rozważania oscylują wokół zagadnień związanych z dydaktyką języków obcych i dydaktyką przekładu. W ostatnim czasie można zauważyć dynamiczny rozwój obu tych dyscyplin oraz coraz częściej ich interdyscyplinarny charakter. W literaturze przedmiotu przedstawia się wiele problemów, na które napotykają w codziennej pracy zawodowej dydaktycy języków obcych oraz dydaktycy przekładu, chociażby jak nauczać języka medycznego czy gdzie poszukiwać ekwiwalentów pojęć z języka prawniczego. Tę pracę pomyślano zatem jako zbiór tekstów, w których podbudowa teoretyczna ma umożliwiać sformułowanie praktycznych wskazówek i sugestii.

Szerokie spektrum omawianych zagadnień oraz połączenie rozważań teoretycznych z analizą praktyczną sprawiają, że niniejsza monografia naukowa może stanowić wartościową lekturę zarówno dla nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacyjnych, jak i badaczy oraz praktyków przekładu, a także studentów neofilologii o specjalności glottodydaktycznej i translatorycznej”.

Zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów to:

  1. Techniki pomiaru biegłości językowej we wczesnym nauczaniu języka obcego ‒ wyniki badania ankietowego (Katarzyna Sowa-Bacia)
  2. Kurs w trybie zdalnego nauczania Deutsch Lehren Lernen – wybrane aspekty dydaktyczne (Renata Czaplikowska)\
  3. Rola nauczyciela w przygotowaniu studentów do pracy na rynku światowym. Kilka słów o kompetencjach społecznych w procesie nauczania języka rosyjskiego (Joanna Darda-Gramatyka, Gabriela Sitkiewicz)
  4. Zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego na filologii germańskiej a rozwój sprawności mówienia (Marta Zachariasz-Janik)
  5. Analiza i synteza tekstów w translacji (Marek Gładysz)
  6. Podręczniki do nauki niemieckiego słownictwa medycznego a rozwijanie umiejętności tłumaczenia dokumentacji medycznej (Magdalena Łomzik)
  7. Terminy prawne i prawnicze niemieckiego wyroku karnego na zajęciach translatorycznych (Justyna Sekuła)
  8. Podstawowe trudności w przekładzie tekstów z zakresu prawa i sposoby nauczania tłumaczenia prawniczego (Artur Dariusz Kubacki)