Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia, w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Korzystając z tej strony akceptujesz politykę cookies.

X

BIURO TŁUMACZEŃ KUBART

Książki – Wydawnictwo: Biuro Tłumaczeń KUBART

Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnychJan Iluk, Artur Dariusz Kubacki (2003):

"Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych"
"Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen"
Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003, 232.

Cena: NAKŁAD WYCZERPANY.

 

 

 

 

W niniejszym zbiorze dokumentów zebrano przykładowe pisma z zakresu różnych dziedzin, z którymi tłumacz ma do czynienia na co dzień. Są to dokumenty mniej lub bardziej znormalizowane, które trafiają na jego warsztat, a do których należą dokumenty szkolne (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia o rozpoczęciu nauki), dokumenty metrykalne (akty i wyciągi aktów urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa), handlowe (umowa kupna-sprzedaży, najmu, rachunek, faktura), ubezpieczeniowe (polisy ubezpieczeniowe), policyjne i sądowe (zaświadczenia policyjne, wyroki, testamenty, pełnomocnictwa, pozwy, wezwania na rozprawę sądową), pracownicze (umowa o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o przyznaniu renty), medyczne (karty informacyjne pobytu w szpitalu, zaświadczenia lekarskie, krótkie diagnozy, wyniki badań), techniczne (instrukcje obsługi sprzętu specjalistycznego i AGD, gwarancje na sprzęt), notarialne (umowy spółki z o.o., statut spółki, protokoły z posiedzeń organów spółek, uwierzytelnienia, umowy sprzedaży) i księgowo-podatkowe (bilans, rachunek zysków i strat, wykazy kont, weksle, zaświadczenia i decyzje z Urzędu Skarbowego). Niniejszy wybór daje możliwość zapoznania się ze słownictwem specjalistycznym oraz stylem charakterystycznym dla określonych języków zawodowych, takich jak język prawniczy, medyczny, techniczny, ekonomiczny, administracyjny, handlowy itp. Tłumacz stający przed zadaniem przekładu tekstów fachowych z pewnością napotyka podczas pracy na liczne trudności natury terminologiczno-formalnej wynikające z nieprzystawalności systemów prawnych, administracyjnych i gospodarczych krajów języka źródłowego i języka docelowego. Dlatego zadaniem zebranych tekstów paralelnych jest dostarczenie tłumaczowi źródła dla prawidłowej terminologii i frazeologii, która występuje w oryginalnych tekstach, zaczerpniętych z codziennej praktyki szkół, sądów, firm ubezpieczeniowych, poradni lekarskich, urzędów stanu cywilnego oraz innych organów władz. Przy wyborze dokumentów i pism do niniejszego zbioru autorzy kierowali się w pierwszej kolejności rodzajem odbiorcy, który po niego sięgnie. Będą to przede wszystkim tłumacze (przysięgli i nieprzysięgli), zarówno tacy, którzy stawiają pierwsze kroki w dziedzinie translacji, jak i "starzy wyjadacze", którzy mogli dotychczas nie spotkać się z typem tekstów prezentowanych w tym zbiorze. W związku z ochroną danych osobowych usunięto lub zmieniono, gdzie to było niezbędne, personalia, daty, sygnatury spraw, nazwy instytucji, zastępując je danymi zmyślonymi. Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowić cenną pomoc dla wszystkich, którzy parają się zawodowo lub hobbystycznie tłumaczeniami. Przygotowana antologia zawiera autentyczne teksty, na których studenci translatoryki będą mogli zdobywać doświadczenia translatorskie Jej wydanie umożliwi studentom dostęp do szerokiego wachlarza tekstów źródłowych bez konieczności ich powielania. Publikacja może stanowić cenną pomoc w realizacji ćwiczeń tłumaczeniowych.

Fragment recenzji projektu do druku:
"Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych"
"Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen"

Materiał skierowany jest do szerokiego grona zainteresowanych, począwszy od słuchaczy zajęć translacyjnych, poprzez kandydatów ubiegających się o przyjęcie w poczet tłumaczy przysięgłych i zdających odpowiednie egzaminy, aż do czynnych tłumaczy, którzy w swojej praktyce być może nie zetknęli się ze wszystkimi zaprezentowanymi dokumentami i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę.
Wzory dokumentów zestawione są paralelnie, co umożliwi szczególnie adeptom sztuki translacyjnej studiowanie dokumentów konfrontatywnie w obu językach i poznanie ich pod względem makro- i mikrostruktury tekstu, odmian języka w zależności od kraju pochodzenia dokumentu, specyfiki leksykalnej i terminologii, związanej ściśle z różnymi rodzajami tekstu fachowego, co nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji bardzo skromnej oferty wartościowych słowników dwu- i wielojęzycznych na polskim rynku wydawniczym. Umożliwi to m. in. tworzenie własnych baz danych leksykograficznych na podstawie tekstów paralelnych. Omawiany materiał staje się konkretnym zbiorem różnorodnych wzorów dokumentów urzędowych, których dostępność w dydaktyce translacji jest dotychczas niezwykle ograniczona. Zebrane teksty wypełnią lukę materiałową w tym zakresie, dając możliwość ćwiczeń na dokumentach o różnym stopniu trudności jednocześnie pod względem językowym i merytorycznym.

Prof. dr hab. Zenon Weigt
Uniwersytet Łódzki