Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia, w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Korzystając z tej strony akceptujesz politykę cookies.

X

BIURO TŁUMACZEŃ KUBART

Książki – Wydawnictwo: Biuro Tłumaczeń KUBART

Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polsko-niemiecki Wörterbuch für Finanz- und Buchprüfung deutsch-polnisch, polnisch-deutschArtur Dariusz Kubacki  (2013):

"Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski, polsko-niemiecki Wörterbuch für Finanz- und Buchprüfung deutsch-polnisch, polnisch-deutsch"
2. wydanie zmienione i uzupełnione, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013

Nakład wyczerpany

ZAMÓW SPIS TREŚCI

 

 

Drugie wydanie słownika zawiera ponad 10.000 haseł zaczerpniętych zarówno z teorii nauk ekonomicznych, jak i z codziennej praktyki gospodarczej. Ich źródłem były m.in. polskie i niemieckojęzyczne podręczniki do mikro- i makroekonomii, prasa ekonomiczna oraz regulacje i normy dotyczące rachunkowości obowiązujące w Polsce, RFN, Austrii i Szwajcarii (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Niemieckie i Szwajcarskie Standardy Rachunkowości, niemiecki Kodeks handlowy, austriacki Kodeks handlowy, szwajcarski Kodeks cywilny z prawem zobowiązań, polska Ustawa o rachunkowości).

 

Słownik zawiera:

  • ponad 10.000 haseł z zakresu finansów, podatków, rachunkowości i controllingu,
  • spis ponad 700 fachowych oraz powszechnych skrótów niemieckich, angielskich, łacińskich i polskich wraz z ich tłumaczeniem,
  • dwujęzyczny wykaz regulacji i norm dotyczących rachunkowości stosowanych w Polsce oraz w Niemczech, Austrii i Szwajcarii,
  • niemieckojęzyczne i polskie wzory planu kont, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z tłumaczeniem,
  • wzór niemieckiej, austriackiej, szwajcarskiej i polskiej opinii biegłego rewidenta wraz z tłumaczeniem.

Adresatem słownika są głównie praktykujący tłumacze przysięgli, tłumacze specjalistyczni, studenci germanistyki, kandydaci do zawodu tłumacza, a także przedsiębiorcy, księgowi, biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi współpracujący z firmami z krajów niemieckojęzycznych. Może ona być również przydatna wykładowcom ekonomii, którzy nauczają rachunkowości i finansów w aspekcie porównawczym.